A-orkest

Het A-orkest staat onder leiding van Carlo Balemans. De muzikale lijn krijgt voortdurend nieuwe impulsen dankzij hun uitdagende repertoirekeuze en vernieuwende muzikale initiatieven. Bijvoorbeeld de concerten in De Spiegel in het kader van HRFSTWND, waaraan diverse solisten hun medewerking verleenden.

Jaarlijks is het A-orkest te beluisteren tijdens het Nieuwjaarsconcert, het Voorjaarsconcert, het buitenconcert “Muziek, Borrels & Bites” in Hattem en een Najaarsconcert. Deze concerten staan qua niveau hoog aangeschreven in de regio.

Het A-orkest repeteert iedere donderdagavond van 19.45-22.00 uur in het eigen verenigingsgebouw, de Notenhof. Om mee te spelen op het hoogste niveau in de vereniging, geldt het B-diploma als richtlijn. Instromen is afhankelijk van de bezetting (op dat moment) en het niveau van de leerling. Om een goede indruk te krijgen van de kandidaat, kan de kandidaat individueel voorspelen of proefspelen tijdens de repetities. De dirigent heeft hierin een beslissende stem.