Muziekschool

De CMH telt vele geledingen – van A-orkest, jeugdorkest, samenspelgroep tot percussie-ensemble. Om deze rijkdom te behouden, heeft de vereniging in 2008 een eigen muziekschool opgericht – de Stichting Muziekschool CMH. Dit met als doel kwalitatief hoogstaande muzieklessen te verzorgen, optimaal toegespitst op het spelen in een fanfare. De gemeente Hattem steunt de CMH hierin met een subsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de Stichting Muziekschool CMH aan een aantal eisen voldoen, waaronder gekwalificeerde docenten en een goed geoutilleerde lesruimte.

De doelstelling van de Stichting Muziekschool CMH is statutair als volgt vastgelegd:

a)     De leden van de CMH in staat stellen onder deskundige leiding zich te bekwamen in het bespelen van een muziekinstrument (bij uitzondering kunnen ook niet-leden toegelaten worden).

b)     Kinderen van de basisscholen in staat stellen onder deskundige leiding kennis te laten maken met het bespelen van een muziekinstrument.

Ook volwassenen die belangstelling hebben voor een bijscholingscursus, kunnen zich aanmelden bij de Stichting Muziekschool CMH. Alle muzieklessen worden gegeven in de Notenhof.

40% van het lesgeld wordt in oktober/ november geïnd. De resterende 60% omstreeks maart/ april. Neem contact op via onze contactpagina wat de hoogte is van het lesgeld of mail naar: muziekschool@cmhattem.nl

De contributie wordt aan het begin van de maand geïnd.

Het bestuur van de muziekschool bestaat uit:

Marleen van Lochem (plaatsing leerlingen tel.nr. 06-51757779)
Arjan Schrooten (contactpersoon, tel.nr. 038-4441817)

Geen geld voor sport, verjaardagen, uitjes, schoolspullen, muziek-, zwem- of dansles? Sam& helpen we. Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet kunnen doen met leeftijdgenoten en is er binnen het gezin (even) niet genoeg geld? Ga naar samenvoorallekinderen.nl en doe al je aanvragen op één plek. Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt.